Agri & food

De agrifood-sector is niet alleen belangrijk voor wat we zelf in Nederland eten en drinken, maar ook voor de rest van de wereld. Internationaal hoort Nederland bij de koplopers. Zo exporteren onze land- en tuinbouw-bedrijven samen elk jaar voor bijna 100 miljard euro aan goederen en zijn we expert in efficiënte en duurzame voedselproductie.

Dat klinkt allemaal mooi, maar bijna elke boer, tuinder of andere voedselproducent heeft ook te maken met grote uitdagingen. Zo staan bijvoorbeeld de prijzen en marges onder druk, worden er hogere eisen aan duurzaamheid en voedselveiligheid gesteld, en wordt het steeds lastiger om goed personeel te vinden.

Digitalisering bij productie en distributie gezond voedsel

Wij zijn ervan overtuigd dat verdere digitalisering en inzet van moderne technologie de agrofood-sector kan helpen bij deze uitdagingen. Ook zijn er trends en ontwikkelingen die juist kansen bieden, zoals de toenemende behoefte van de consument aan “local food” en transparantie.

Apps, dashboards en koppelingen maken het mogelijk om meer te automatiseren en beter inzicht te krijgen in je machines, processen en resultaten. Zo houd je meer tijd over om aandacht te geven aan het kweken, telen of op een andere manier produceren van veilig en gezond voedsel.

Ons advies is om waar mogelijk bestaande toepassingen en cloud-technologie (bijvoorbeeld van AWS) te gebruiken, zodat je je investeringen laag kan houden. Voldoet een applicatie niet of kunnen bepaalde systemen niet met elkaar communiceren? Dan kan je altijd maatwerk software laten ontwikkelen dat volledig voldoet aan je wensen en past bij je werkproces.

Jouw partner voor een vernieuwende app of oplossing

Ben je op zoek naar een partij die met je meedenkt hoe je zo efficiënt mogelijk kan digitaliseren en innoveren? Wij helpen je graag bij het onderzoeken van de business case, de terugverdientijd en het ontwikkelen van de oplossing. Door daarnaast gebruik te maken van ons Everdune Beachgrass platform kan je je IT kosten lager houden dan met traditionele servers.

Afhankelijk van hoe concreet het idee of het probleem is, doorlopen we één of meer van de volgende stappen:

  • Scan & plan: probleem of idee onderzoeken en een ontwikkelplan maken
  • Prototyping: oplossing op kleine schaal valideren
  • Ontwikkeling: bouwen wat nodig is, lanceren en verder optimaliseren

In al deze stappen zoeken we de samenwerking met jou en je collega’s, want jullie expertise is onmisbaar om het beste resultaat te bereiken. Als jouw technische partner kunnen we verder ook makkelijk schakelen met leveranciers van bijvoorbeeld drones en GPS apparatuur.

Opbrengst van duurzame innovatie

Je inzetten voor duurzaamheid is niet alleen goed voor mens en omgeving. Met de juiste aanpak heeft het ook een positief effect op de winstgevendheid, toekomstvastheid en het imago van je bedrijf. Dit bereik je door met kleine stappen en de laatste wetenschappelijke inzichten te blijven vernieuwen.

Moderne technologie, zoals big data en artificial intelligence (AI), kan je hierbij helpen. Als je voldoende data verzamelt en dit met algoritmes verwerkt tot zinvolle informatie, dan kan je daarmee sneller betere beslissingen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het beregenen of bemesten van landbouwgrond op de plekken waar het nodig is (precisielandbouw), zodat je efficiënter gebruik maakt van water en voedingsstoffen. Dat is smart farming.

Daarnaast kunnen problemen zoals voedselverspilling verder worden gereduceerd met behulp van sensoren (IoT) en betere uitwisseling van gegevens. Dit geldt zowel voor de voedingsmiddelenindustrie als de distributieketen.

Heb je een idee of benieuwd naar de mogelijkheden?

Een app als toevoeging op een landbouw-machine, of een online platform dat helpt bij het verhogen van de opbrengst. Geen idee of uitdaging is ons te gek!

We komen graag bij je langs om samen met jou te kijken hoe digitale technologie van waarde kan zijn. Als je tijd hebt om ons jouw bedrijf te laten zien, dan slaan we een rondleiding nooit af. De liefde voor de agri & food sector zit namelijk in ons DNA.