Privacy

Everdune Mobile B.V., gevestigd aan Saksen Weimarplein 6 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.everdune.com, Saksen Weimarplein 6, 4818 LD Breda

R. van der Zanden is de privacy-coördinator van Everdune Mobile B.V. Hij is te bereiken via privacy@everdune.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Everdune Mobile B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@everdune.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Everdune Mobile B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Everdune Mobile B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Everdune Mobile B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Everdune Mobile B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
  • IP adressen > 24 uur > Om misbruik van deze website te voorkomen of te detecteren
  • Naam en e-mailadres > 1 jaar > Om contact met je te kunnen opnemen na invullen contactformulier

Delen van persoonsgegevens met derden

Everdune Mobile B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Everdune Mobile B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Everdune Mobile B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden t.b.v. verbetering van de website en communicatie met bezoekers. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 minuut

Meer info over cookies van Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie: Drift chat widget
Naam: driftt_sid
Functie: Tacking cookie
Bewaartermijn: 30 minuten

Cookie: Drift chat widget
Naam: driftt_aid
Functie: Tracking cookie anonieme gebruiker
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Drift chat widget
Naam: DFTT_END_USER_PREV_BOOTSTRAPPED
Functie: Functionele cookie gebruiker eerder ingelogd
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Drift chat widget
Naam: DFTT_LEAD_HAS_PREV_IDENTIFIED
Functie: Functionele cookie gebruiker eerder e-mailadres verstrekt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Drift chat widget
Naam: driftt_wmd
Functie: Functionele cookie welkomstbericht gesloten
Bewaartermijn: sessie

Meer info over cookies van Drift: https://help.drift.com/faqs/drift-cookie-security-and-privacy

Cookie: Hotjar feedback & analytics
Naam: _hjClosedSurveyInvites
Functie: Functionele cookie uitnodiging survey gesloten
Bewaartermijn:1 jaar

Cookie: Hotjar feedback & analytics
Naam: _hjDonePolls
Functie: Functionele cookie poll ingevuld
Bewaartermijn:1 jaar

Cookie: Hotjar feedback & analytics
Naam: _hjMinimizedPolls
Functie: Functionele cookie poll geminimaliseerd
Bewaartermijn:1 jaar

Cookie: Hotjar feedback & analytics
Naam: _hjDoneTestersWidgets
Functie: Functionele cookie werving tester ingevuld
Bewaartermijn:1 jaar

Cookie: Hotjar feedback & analytics
Naam: _hjMinimizedTestersWidgets
Functie: Functionele cookie werving tester geminimaliseerd
Bewaartermijn:1 jaar

Cookie: Hotjar feedback & analytics
Naam: _hjIncludedInSample
Functie: Analytische cookie of gebruiker is opgenomen in steekproef
Bewaartermijn: 1 jaar

Meer info over cookies van Hotjar: https://www.hotjar.com/cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Everdune Mobile B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@everdune.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Everdune Mobile B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Everdune Mobile B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@everdune.com