Weer.nl platform

Voor Weer.nl ontwikkelden we een toekomstvast platform: een website die eenvoudig onderhoudbaar, uitbreidbaar én schaalbaar is. Met behulp van een geautomatiseerd test-, bouw- en deployment proces kunnen nieuwe functionaliteiten op ieder moment toegevoegd worden aan de live website, zonder enige downtime. En voor gebruikers is de website in de tussentijd altijd gemakkelijk toegankelijk; zeker vanaf mobiel dankzij een mobile-first benadering door zowel Everdune (platform) als opdrachtgever Talpa (design).

Oorspronkelijke situatie

Nadat Talpa Weer.nl van MeteoGroup overnam, bleek er werk aan de winkel. De verouderde site kon dringend een rebranding gebruiken, maar de basis liet te wensen over. De voormalige site presteerde niet voldoende op mobiele apparaten, was lastig te onderhouden en bleek bovendien lastig uitbreidbaar. Hoog tijd voor een frisse start dus, met een gloednieuw platform dat zowel nu als in de toekomst aan de wensen en eisen van Talpa én de talloze trouwe bezoekers van Weer.nl zal kunnen voldoen.

De aanpak van Everdune

Het was van belang om snel flinke stappen te kunnen zetten met de ontwikkeling van het Weer.nl platform. Daarom is gestreefd naar het realiseren van wekelijkse releases (en soms zelfs vaker), nadat een eenvoudige versie van het platform opgezet was. Zo groeide Weer.nl stapsgewijs steeds verder uit tot een volwaardig platform.

Weer.nl logo

Serverless computing met AWS cloud

Bij de ontwikkeling is dankbaar gebruik gemaakt van de cloud mogelijkheden van Amazon Web Services, waar zowel Talpa als Everdune al gebruik van maakten. De AWS cloud maakt een serverless dienstverlening mogelijk, waarbij een schaalbaar systeem opgezet kan worden dat tegelijkertijd relatief lage maandelijkse kosten heeft. 

Met behulp van de AWS cloud is ook direct een belangrijk stukje automatisering in het ontwikkelproces meegenomen. Voor iedere release worden automatische tests gedraaid, en bij succes kunnen de nieuwe releases ook geautomatiseerd geüpload worden naar de cloud. Zo kan het platform steeds weer verder doorontwikkeld en bijgehouden worden.

Powered by AWS logo

Voordeel daarbij is de API-first benadering die Everdune toepast om microservices te ontwikkelen. De focus op microservices draagt daarin bij aan de wens om Weer.nl regelmatig van nieuwe updates en verbeteringen te kunnen voorzien. Deze benadering maakt het mogelijk om snel iteraties door te voeren en nieuwe releases uit te brengen, zonder enige zorgen over de continuïteit en bereikbaarheid van het Weer.nl platform.

Headless CMS voor optimale balans tussen functie en design

We kozen bij Weer.nl voor een headless CMS (Contentful), waarmee Talpa het sitebeheer eenvoudig in eigen handen kan nemen. Dit headless CMS functioneert als hub waar ze gemakkelijk artikelen en andere bewerkbare content aan toe kunnen voegen. Daarnaast biedt een dergelijk CMS meer flexibiliteit om een oplossing op maat te maken, zonder alles zelf te bouwen.

Illustratie uit mediakit Contentful

Het CMS is één van de gegevensbronnen die via een API gekoppeld is aan het back-end. Door deze API is het eenvoudig om in de toekomst op de back-end aanvullende zaken in te pluggen, zoals bijvoorbeeld apps. Ook zo zorgen we er weer voor dat Weer.nl het gewenste toekomstvaste platform zal zijn en blijven.

Geoptimaliseerd voor mobiel & zoekmachine

Bij het ontwikkelen van het nieuwe Weer.nl platform is ook rekening gehouden met optimale prestaties binnen zoekmachines. De HTML code is bewust zo schoon mogelijk gehouden en is toegespitst op eenvoudige indexatie door de grote zoekmachines. Daarbij hebben we erop aangestuurd om Weer.nl niet alleen prominent in de zoekresultaten te krijgen; artikelen van het platform met actueel nieuws dienen ook snel zichtbaar te zijn in nieuwsoverzichten, zoals bijv. Google News.

Screenshot weer.nl op iPad

Bij het ontwerp is bovendien uitgegaan van een mobile-first aanpak. Naast dat dit uiteraard gunstig is voor de vele mobiele gebruikers die onderweg snel het weer willen checken, heeft het ook een voordeel op het gebied van zoekmachineoptimalisatie. Google hanteert namelijk ook een mobile-first benadering, en zal websites die hun zaken op dit front goed in orde hebben dan ook sneller belonen met een betere positie. Zo kan Weer.nl eenvoudig vindbaar zijn voor alle weer-enthousiastelingen.


(Foto door Maysam Yabandeh van Pixnio)