DELA – Before you leave

Voor DELA realiseerden we in samenwerking met reclame- en internetbureau Groowup het platform “Before you leave”. Een platform met apps voor iPhone en Android vol met vragen en tips die mensen kunnen helpen bij het voeren van gesprekken met iemand die bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek is. Samen met familieleden en/of vrienden kunnen zij in een veilige omgeving antwoorden en herinneringen vastleggen. Dit kan in de vorm van tekst, foto’s, video’s en geluidsfragmenten. Een chatbot neemt de gebruiker bij de hand bij het aanmelden, stelt vragen en geeft tips.

“Everdune Mobile heeft voor ons de Before you leave app gebouwd. Een app die helpt om mooie gesprekken te voeren met iemand die ongeneeslijk ziek is. Er is hard gewerkt met elkaar om dit tot een goed resultaat te brengen binnen het gestelde budget en tijd in een open setting en sfeer. We zijn erg trots op dit mooie resultaat wat we samen hebben neergezet.” – Ingrid van Loon (Projectmanager Innovatie bij DELA)

Agile aanpak

Om het nog ruwe idee van de innovatieafdeling van DELA concreter te maken, hebben we eerst samen met Groowup een user stories workshop georganiseerd. Daarin is alle functionaliteit op een interactieve manier in kaart gebracht en vastgelegd. Dit heeft ook geleid tot nieuwe ideeën en inzichten, zoals het gebruik van chat. Vervolgens is de ontwikkeling gestart op basis van de Scrum-methodiek. Daarbij ontving het hele team, waaronder ook de medewerkers van DELA, om de 2 weken een nieuwe versie. Met elke keer meer functionaliteit. Hierdoor kon er snel getest en -waar nodig- bijgestuurd worden.

Everdune Cloud

De opslag van de herinneringen, de logica van de chatbot en het beheer van de mini social networks gebeurt op het backend. Dit maatwerk backend draait op het Everdune Cloud platform van Everdune Mobile. Everdune Cloud is een ‘serverless’ cloud infrastructuur die snel, eenvoudig en praktisch onbeperkt kan meegroeien met het succes van de app.

Voor het beheren van de content ontwikkelden we een dashboard in de vorm van een single-page webapplicatie. Daarmee kunnen de medewerkers van DELA onder andere chatconversaties toevoegen en bewerken.

Security & Compliance

Omdat DELA als verzekeraar onder toezicht valt van DNB (De Nederlansche Bank), moeten leveranciers voldoen aan bepaalde regels. Daarom stelde DELA ook hoge eisen aan de security van de applicatie en onze (cloud)hosting voordat Before you leave live kon gaan.

(Meer informatie op: www.beforeyouleave.nl)