Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

In de meeste gevallen hanteren we de volgende modules van de ICT~Office Voorwaarden: