AED4.EU apps

Help mee levens te redden!

Het UMC St Radboud heeft 12 oktober 2009 de website www.aed4.eu gelanceerd met de ambitie om op onafhankelijke wijze alle Automatische Externe Defibrillators (AED’s) in Nederland in kaart te gaan brengen. Inmiddels, een aantal jaar later, zijn de locaties van AED's overgenomen van AED4.EU en opgenomen in de EHBO app van het Rode Kruis.

Zes minuten

De eerste zes minuten nadat iemand door een hartstilstand is getroffen, zijn essentieel. Het zo snel mogelijk defibrilleren van een patiënt is van groot belang voor de kans op overleving. Dankzij de introductie van automatische externe defibrillators kan ook niet-medisch personeel defibrilleren. Naar schatting zijn er momenteel ongeveer 100.000 AED’s in gebruik in Nederland, het gaat om verschillende merken en types. Enkele gemeenten hebben een overzicht van waar AED’s zich bevinden in wijken of buurten, maar een onafhankelijk totaaloverzicht van beschikbare AED’s in Nederland ontbrak nog.

Het UMC St Radboud heeft ten eerste de website www.aed4.eu laten bouwen. Via deze website wilde het ziekenhuis zoveel mogelijk gegevens over de locaties en toepassingsmogelijkheden van AED’s in Nederland verzamelen en verspreiden.

Primeur mobiel internet

Vooruitlopend op de toen nog te verzamelen AED informatie, wilde het UMC St Radboud de beschikbare gegevens op zoveel mogelijk innovatieve manieren beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld via smartphones met mobiel internet.

Everdune Mobile ontwikkelde de iPhone, iPad en Android applicatie waarmee de AED-locaties worden getoond op basis van de huidige locatie. Daarnaast konden ook locaties via de apps worden aangemeld.