AED4.EU apps

Help mee levens te redden!!

Het UMC St Radboud heeft 12 oktober 2009 de website www.aed4.eu gelanceerd met de ambitie om op onafhankelijke wijze alle Automatische Externe Defibrillators (AED’s) in Nederland in kaart te gaan brengen.

Zes minuten

De eerste zes minuten nadat iemand door een hartstilstand is getroffen, zijn essentieel. Het zo snel mogelijk defibrilleren van een patiënt is van groot belang voor de kans op overleving. Dankzij de introductie van automatische externe defibrillators kan ook niet-medisch personeel defibrilleren. Naar schatting zijn er momenteel meer dan 20.000 AED’s in gebruik in Nederland, het gaat om verschillende merken en types. Enkele gemeenten hebben een overzicht van waar AED’s zich bevinden in wijken of buurten, maar een onafhankelijk totaaloverzicht van beschikbare AED’s in Nederland ontbreekt.
Oproep

Het UMC St Radboud heeft de website www.aed4.eu laten bouwen door Max.nl en is gebaseerd op openbare Google Maps techniek.

Via deze website wil het ziekenhuis zoveel mogelijk gegevens over de locatie en toepassingsmogelijkheden van AED’s in Nederland verzamelen en verspreiden. Hierdoor is het enerzijds mogelijk voor mensen om te zien waar in hun wijk een AED beschikbaar is, voor het geval die ooit nodig mocht zijn. Daarnaast is het mogelijk om deze gegevens middel van mobiele telefoons en internet beschikbaar te maken voor gebruik bij een reanimatie. Bij het melden van een AED-locatie kunnen mensen bijvoorbeeld aangeven of hun AED particulier, dan wel publiekstoegankelijk is, of er getrainde vrijwilligers aanwezig zijn en wie contactpersoon is. Voordat de locaties op de website zichtbaar zijn, worden ze uiteraard gecontroleerd. Uiteindelijk hoopt het ziekenhuis dat er een zo compleet mogelijk overzicht ontstaat, waar iedereen in Nederland gebruik van kan maken.

Primeur mobiel internet

Vooruitlopend op de nog te verzamelen AED informatie, wil het UMC St Radboud de beschikbare gegevens op zoveel mogelijk innovatieve manieren beschikbaar stellen. en voorbeeld is mobiel internet.

In Nederland bezitten we gezamenlijk zo’n 20 miljoen mobiele telefoons. Uit onderzoek (bron Multiscope) blijkt dat het aantal gebruikers van mobiel internet het afgelopen jaar groeide met 53% en dat nu ruim 1,3 miljoen mensen van 12 jaar en ouder, mobiel internet gebruiken. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen.

Mensen die beschikken over een mobiele telefoon met internet en een digitaal kompas (Android en Iphone 3Gs), hebben een primeur. Zij zien via de zogenaamde augmented reality browser (Layar) niet alleen waar bijvoorbeeld restaurants, pinautomaten en hotels zich bevinden, maar vanaf vandaag krijgen ze ook de (nog beperkte) AED-data in beeld. Ze zien bijvoorbeeld afstand, contactgegevens en de route naar de dichtstbijzijnde AED. De informatie beweegt mee terwijl je de telefoon gebruikt en toont dus in elke looprichting waar en op welke afstand de AED zich bevindt, inclusief alle via de website beschikbare gegevens. Het AED overzicht via de reality browser is uniek voor zowel Nederland, Europa en Amerika.

Voor mensen die geen beschikking hebben over of geen gebruik willen maken van de augmented reality browser ontwikkelde Everdune Mobile een iPhone, iPad en Android applicatie waarmee de AED-locaties worden getoond op basis van de huidige locatie.