In 6 stappen je IoT koppeling ontwikkelen tot een rendabel platform

Geplaatst door Ralfop 8 augustus 2019

Je wilt aan de slag met IoT, maar je vraagt je af of het wel interessant is voor jullie? Door de juiste keuzes te maken hoeft het niet duur te zijn en kan het zelfs geld opleveren. Hieronder schets ik stap voor stap hoe je dat het beste kan aanpakken.

1. Start met de basis voor een Internet of Things oplossing

Elke IoT oplossing bestaat -zoals de term ook doet vermoeden- uit de verbinding tussen en met things. Deze things kunnen allerlei soorten apparaten, sensoren en machines zijn die vaak zonder tussenkomst van een gebruiker dingen kunnen meten of aansturen. Denk bijvoorbeeld aan deursensoren, domotica-apparatuur, GPS trackers, PLC’s, camerasystemen, etc.

Maar met puur alleen verbinden van things ben je er nog niet. Het wordt pas een oplossing als je iets doet met de informatie uit de devices. In de meeste gevallen wil je ook inzicht in de status van de verschillende apparaten. Daarvoor heb je een web applicatie of mobiele app nodig die als een soort dashboard werkt. Naar sommige IoT devices kan je ook op afstand commando’s of nieuwe instellingen sturen. De app wordt hierdoor de interface tussen de mens (jij, je klant, een medewerker, etc.) en de things.

Raspberry Pi IoT device

2. Leg de koppeling tussen things en apps

Informatie kan pas uitgewisseld worden tussen things en apps als er een koppeling is. Die koppeling is meestal niet rechtstreeks, want daarmee beperk je de flexibiliteit en schaalbaarheid van de oplossing.

De oplossing is om de informatie van alle devices centraal op een ‘server' te verzamelen, daar te verwerken en vervolgens beschikbaar te maken voor je dashboard app, bedrijfssoftware of andere systemen. Omdat IoT oplossingen steeds vaker bedrijfskritische informatie uit veel apparaten moeten opslaan, is een enkele server niet betrouwbaar genoeg. De cloud biedt een betere en meer kostenefficiënte oplossing om de informatie veilig te ontvangen, op te slaan en 24/7 beschikbaar te maken voor apps.

Voorbeeld van een app waarin IoT sensorinformatie wordt weergegeven

3. Zorg voor goede aansluitpunten: API's

Deze centrale ‘server’ op de cloud heeft in de basis vaak twee aansluitpunten. Een aansluitpunt voor devices en een aansluitpunt voor apps. Een aansluitpunt op software noemen ontwikkelaars een API (Application Programming Interface).

Devices sturen hun informatie rechtstreeks via draadloos internet (Wifi, 4G, 5G) of via speciale draadloze netwerken (zoals NB-IoT en Sigfox) naar de API voor de devices. Deze API’s maken vaak gebruik van het MQTT protocol. Sluit een apparaat niet goed aan op een API? Dan is het altijd mogelijk om aan de kant van het device of op de server iets ertussen te plaatsen om de taal van het apparaat te vertalen naar iets wat de API begrijpt.

IoT applicaties om informatie mee te raadplegen of te bewerken communiceren met de andere API. Die API maakt vaak gebruik van technieken zoals REST, JSON en GraphQL, wat bijvoorbeeld voor web applicaties en mobiele apps eenvoudig te sturen en te ontvangen is.

Connector

4. Denk in platformen i.p.v. oplossingen

Bij het woord platform denk ik aan iets waar je op kan staan of op kan bouwen. Zo kijk ik ook naar de opzet van moderne IoT oplossingen. Deze moet je niet bouwen als iets eenmaligs, maar als een startpunt en fundering voor doorontwikkeling en innovatie.

Door gebruik te maken van de cloud wordt je niet beperkt in capaciteit. Uitbreiden met extra devices, meer functionaliteit en andere gebruikers is dan een stuk makkelijker en goedkoper. Als de hoeveelheid data toeneemt, dan kan je met die big data ook andere dingen gaan doen, zoals toepassen als input voor machine learning. Daarnaast biedt de cloud ook mogelijkheden om gebruikers over bepaalde situaties te informeren via andere kanalen, zoals e-mail, SMS en push notificaties.

Op die manier maak je van je IoT oplossing een IoT platform; een omgeving van devices, apps, databases en API’s die schaalbaar en uitbreidbaar is.

Data platform

5. Werk aan een business case met een positieve ROI

Standaard componenten en diensten helpen om de kosten te beperken, maar het ontwikkelen van een IoT oplossing die aansluit op je bedrijf en/of op je wensen kost altijd tijd en geld. Het is daarom ook slim om vooraf de business case door te rekenen. Wat kost het, wat levert het op en wat verwacht ik van de terugverdientijd.

De oplossing kan op verschillende manier waarde leveren. Denk bijvoorbeeld aan lagere kosten in je productieproces, aanvullende diensten aan je klanten, risico’s beperken, etc. Om de kosten te verlagen kan je daarnaast op zoek gaan naar een (gedeeltelijke) externe financiering. Vooral voor dit soort vernieuwingen zijn er allerlei innovatiesubsidies beschikbaar. Lokale partijen die innovatie en ondernemerschap stimuleren, zoals bijvoorbeeld REWIN in West-Brabant, kunnen je in contact brengen met de juiste programma’s en subsidie-verleners.

Zodra je alle informatie hebt, dan kan je de return on investment (ROI) bepalen en vaststellen of er een duurzame business case is.

Betaalkaarten

6. Maak gebruik van nieuwe business modellen

In het geval dat je de business case niet rond krijgt binnen je eigen bedrijf, dan kan je altijd zoeken naar andere oplossingen, zoals samenwerkingen. Zijn er concullega’s die deze software ook goed zouden kunnen gebruiken? Zijn er vergelijkbare markten waar de oplossing nuttig zou kunnen zijn?

Je kan andere partijen dan vragen om mee te investeren, maar daarnaast zou je ook zelf (en/of met een financierder) de investering op je kunnen nemen en andere partijen kunnen laten betalen voor het gebruik van de software. Vooral bij online software kan je vrij eenvoudig andere bedrijven factureren per gebruiker en/of aangesloten device. Op die manier draai je de investering om naar een inkomstenbron. Dat is slim ondernemen met nieuwe business modellen.


Wil je hier meer over weten? Lees dan verder in onze gerelateerde artikelen: